skip to Main Content

Yatak Odanızı Uyumadan Önce Havalandırın!

İÇ MEKAN İKLİMİ

“Geceleri yatak odanızı havalandırın. Ertesi gün daha iyi performans gösterirsiniz.”

İyi havalandırılan bir yatak odasında geçireceğiniz bir gece, ertesi günkü performansınıza fayda sağlar. Bu sonuç, yatak odasındaki kötü hava kalitesinin uykunuzu nasıl etkilediğini inceleyen DTU tabanlı uluslararası bir araştırma projesinden alınmıştır.

“Yatak odası hava kalitesinin uykunuzu etkileyebileceği daha önce nadiren belgelenmişti. DTU Sustain’de Doçent olan Pawel Wargocki, “Çalışmamız artık bunun mümkün olduğunu açıkça kanıtladı” diyor.

Yatak odası hava kalitesinin uykuyu etkileyip etkilemediğini ve nasıl etkilediğini belirlemek için bir dizi çalışma yürüten uluslararası bir araştırma projesine başkanlık etti. Araştırmacıların bulgularından biri, havasız bir yatak odasında geçirilen bir gecenin daha kötü uykuya ve ertesi günkü iş performansına kötü etkide bulunabileceğidir.

Araştırma projesinin çalışmalarında, 100’den fazla hanede ölçümler yapıldı ve bu, araştırmacıların uyurken yatak odalarındaki hava kalitesini ölçmelerine izin vermeyi kabul etti. Ayrıca uykuları izlendi ve bilişsel yetenekleri test edildi. Ölçümler hem Danimarka’daki hem de Çin’in Şangay kentindeki Jiao Tong Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapıldı.

 

Kuralların belirttiğinden iki kat daha fazla havalandırma ihtiyacı

Geceleri hem insanlar hem de mobilyalar yatak odası hava kalitesini etkiler. Vücudun metabolik süreçlerinin bir sonucu olarak, biz insanlar uyurken hava kalitesini etkileriz. Bilgisayarlar, TV ekranları, mobilyalar ve giysiler de yatak odasındaki hava kalitesini kirletir. Bu durum havalandırma ile seyreltilmezse, bu kirlilik gece boyunca birikir.

Pawel Wargocki, “Yatak odasındaki hava kalitesi, konsantre olma, anlama ve tepki verme gibi bilişsel becerilerinizi etkileyebilir. İyi havalandırılan bir yatak odasında uyumak, bilişsel becerilerinize fayda sağlar” diyor.

DTU’nun yeni çalışmaları, uykunuzu en iyi şekilde desteklemek için yatak odasında Danimarka bina yönetmeliklerinde şu anda önerilen seviyenin iki katı havalandırma gerektiğini gösteriyor.

YAPI YÖNETMELİĞİNDEKİ ASGARİ GEREKLİLİKLER

Saatte bir hava değişimi

Mevcut bina düzenlemeleri (BR18), m² zemin başına minimum 0,3 L/sn’lik bir dış hava beslemesi gerektirir. Çoğu evde bu, saatte yaklaşık 0,5 hava değişimine eşit olacaktır. CO2 800 ppm’nin altında tutulacaksa, bir yatak odasındaki havalandırma saatte yaklaşık bir hava değişimine karşılık gelmelidir.

Açık bir pencere, yatak odasındaki hava kalitesini artırır

Danimarka’da, normalde trafik ve endüstriden kaynaklanan yüksek dış hava kirliliği yoktur ve bu nedenle açık bir pencere yeterli olabilir. Ancak Çin’de yapılan çalışma, hava kirliliğinin o kadar yüksek olduğunu ve gece pencere açıkken iç mekan hava kalitesinin dışarıdan gelen sağlığa zararlı parçacıklarla kirlendiğini gösterdi. Bu nedenle iç mekan hava kalitesini ölçmek ve hava temizleme cihazı kullanmak gerekliliği ortaya çıkmıştır.

“Hava kirliliği düşük olduğunda ve evde havalandırma sistemi yoksa açık bir pencere önerilir. Aksi takdirde en iyi çözüm mekanik havalandırmadır” diyor Pawel Wargocki.

“Camları açıp havalandırmanız odadaki oksijen seviyesini yükseltecektir. Camları kapattıktan sonra da True Hepa ve Karbon Filtreli WINIX hava temizleyiciniz sabaha dek yatak odanızdaki kirleticileri filtreleyecektir.

Danimarka’da mekanik havalandırma, 2008’den beri yeni inşa edilen ve yenilenen evler için bina yönetmeliklerinin tavsiyelerinin bir parçası olmuştur. Ancak bu, Danimarka yatak odalarında henüz bir norm değildir ve herkes pencere açıkken uyuyamaz veya uyumaya istekli değildir.

Pleksiglas kutudan kendi yatağına

Araştırmacıların vardığı sonuç, çok sayıda gönüllünün geceyi sözde bir iklim odasında geçirmesi; gece boyunca hava kalitesinin anlık olarak izlenmesini ve analiz edilmesini sağlayan şeffaf bir pleksiglas kutu. Biz insanların ne tür emisyonlar ürettiğini ve bunların uykuyu nasıl etkilediğini ölçtüler.

Pleksiglas kutudan alınan ölçümler doğru olmasına rağmen, çok az insan, tanımadıkları bir ortamda ve vücutlarına takılı ölçüm cihazlarıyla etkilenmeden uyuyor. Bu nedenle araştırmacılar, insanların kendi yatak odalarında da bir çalışma yürüttüler. 100’den fazla hane, araştırmacıların sırasıyla pencereler ve kapılar açık ve kapalı olarak uyurken yatak odalarındaki hava kalitesini incelemesine izin verdi.

“Açık bir pencere, katılımcıların yatak odalarındaki hava kalitesini o kadar iyileştirdi ki, daha iyi uyudular. DTU’da doktora öğrencisi ve Building and Environment bilimsel dergisinde yayınlanan çalışma kapsamındaki en son alt çalışmanın baş yazarı Xiaojun Fan, ertesi sabah bilişsel yetenekleri de daha iyi test edildi” diyor.

Xiaojun Fan, “Bu, yatak odalarının temiz dış hava ile havalandırılması veya gece boyunca temiz dış hava havasına eşdeğer hava ile beslenmesi gerektiğini gösteriyor” diyor.

Açık kapı yetmez

Her yatak odasındaki hava kalitesi bir kutu ile ölçülürken, katılımcıların uyku kalitesi bir kol saati ile izlendi. Araştırmacıların uykularını etkileyebilecek herhangi bir aktiviteyi hesaba katabilmeleri için katılımcılardan uyumadan önce ve sonra bir elektronik günlüğü güncellemeleri istendi. Uyandıklarında, gece uykusu deneyimlerini kaydetmeleri ve üç dakikalık bilişsel yeteneklerini test etmeleri gerekiyordu.

Araştırmacılar ayrıca pencereler kapalı, ancak evin geri kalanına açık kapı ile uyumanın bir fark yaratıp yaratmadığını da incelediler. Ancak, katılımcıların uyku kalitesi üzerinde herhangi bir etki görülmedi.

“Gece boyunca biz insanlar, evimizin geri kalanında değil, yatak odasında emisyon üretiyoruz. Kapı açık uyuduğunuzda, evin başka yerlerinden gelen hava yatak odasındaki havayla karışarak yatak odasındaki hava kirliliğini azaltır, ancak evin diğer odalarından gelen havanın mutlaka temiz olması gerekmez” diye açıklıyor. Pawel Wargocki.

GERÇEKLER
Araştırma projesi hakkında

2019’dan beri uluslararası bir araştırma grubu, havalandırma ve temiz havanın uyku kalitesi üzerindeki önemini belgelemek için çalışıyor. Proje, Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği (ASHRAE) desteğiyle Çin’in Şangay kentindeki Jiao Tong Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülmüştür.

Grubun önceki deneylerinden elde edilen bilgilere dayanan son çalışma, Building and Environment bilimsel dergisinde yayınlandı: Pencere ve kapı açıklığının yatak odası IAQ, uyku kalitesi ve ertesi gün bilişsel performans üzerindeki etkilerine ilişkin bir saha müdahale çalışması. Eylül-Aralık 2020 döneminde Danimarka yatak odalarında gerçekleştirildi.

Araştırmacılar, iki haftalık bir süre boyunca, katılımcıların uyku kalitesini izlerken yatak odalarındaki hava kalitesini de izledi. Katılımcılardan pencere veya kapı açık veya kapalı olarak bir hafta boyunca her zamanki gibi uyumaları istendi. Katılımcılardan bazıları deneye bir hafta daha devam etti ve burada tam tersini yapmak zorunda kaldılar. Her gece, yatak odasındaki hava kalitesini karakterize eden farklı parametreler ölçülürken, katılımcılar ne kadar çabuk uykuya daldıklarını, ne sıklıkta uyandıklarını, uykunun hafif mi, derin mi yoksa REM uykusu mu olduğunu vb. takip eden bir kol saati taktılar.

Katılımcılar ayrıca, yatmadan 10 dakika önce ve kalktıklarında tekrar güncelledikleri, gündüz aktivitelerinin ve gece uykusunun elektronik bir kaydını tuttular. Ayrıca her sabah bilişsel yeteneklerini test etmek için üç dakikalık bir test yaptılar.

Çalışma sonuçlandı:

  • açık bir pencerenin katılımcıların yatak odalarındaki hava kalitesini iyileştirdiği.
  • katılımcıların pencere açıksa daha iyi uyudukları ve pencere açıkken uyuduklarında daha iyi performans gösterdikleri görülmüştür.
  • evin geri kalanına açık bir kapının uyku kalitesi üzerinde ölçülebilir bir etkisinin olmadığı.

Bakınız, örneğin Havalandırma ve sıcaklığın uyku kalitesi ve ertesi gün çalışma performansı üzerindeki etkileri: bir iklim odasında pilot ölçümler.

Hava kalitesi uykumuzu ne zaman etkiler?

Havalandırma, bir yatak odasında uyuyan kişilerden CO2*’yi 750 ppm’nin altında tutuyorsa, odadaki hava kalitesi o kadar iyidir ki uyku kalitesini etkilemez. CO2 2.600 ppm’i aşarsa, hava kalitesi o kadar kötüdür ki uyku kalitesini o kadar etkiler ki ertesi gün bilişsel yetenekler etkilenir; bu aynı zamanda daha düşük CO2 konsantrasyonlarında da geçerli olabilir.

  • 750 ppm’nin altında: Yeterli havalandırma—uyku kalitesi üzerinde olumsuz bir etki yok. Bu, iyi havalandırılan bir yatak odası için tipik bir ölçüm olacaktır.
  • 750 ppm ile 1150 ppm arasında: Muhtemelen yetersiz havalandırma—bazı durumlarda uyku kalitesi olumsuz etkilenebilir.
  • 1150 ppm’nin üzerinde: Yetersiz havalandırma—uyku kalitesi olumsuz etkilenecektir. 1150 ppm’den daha yüksek CO2 seviyeleri, tipik olarak havalandırma sistemi olmayan ve pencere ve kapıların kapalı olduğu yatak odalarında görülür.
  • 2600 ppm’nin üzerinde: Yetersiz havalandırma—hem uyku kalitesi hem de ertesi gün performansı olumsuz etkilenir.

*CO2 insanların bulunduğu odalarda havalandırmanın ne kadar iyi olduğunun bir göstergesi olarak kullanılır. İç mekan CO2, vücudun metabolik süreçleri nedeniyle esas olarak insanlar tarafından salınır. Konsantrasyon, mg/m3 veya ppm cinsinden ölçülür (ppm, milyonda parça, kuru havanın milyon molekülü başına karbondioksit molekülü sayısını ifade eder).

Bu araştırmaların ışığında Huma-i hava kalitesi ölçüm cihazları, Aranet Home Co2 ölçüm cihazı ile iç mekan hava kalitesini sürekli kontrol edilmeli. Winix hava temizleme cihazları ile de gün boyu hava temizlemesi yapılmalıdır. İyihava.com mekân özelliklerine göre tüm seçenekleri size sunar.

Back To Top