skip to Main Content

Mikroplastikler Akciğerlerimizde!

Mikroplastikler ilk kez yaşayan insanların akciğerlerinin derinliklerinde bulundu.

Ameliyat geçiren 13 hastanın 11’inin dokusunda bulunan parçacıklar, en yaygın olarak bilinen polipropilen ve PET (Polietilen tereftalat).

İlk kez yaşayan insanların ciğerlerinin derinliklerine yerleşmiş mikroplastik kirliliği keşfedildi. Parçacıklar, analiz edilen hemen hemen tüm numunelerde bulundu.

Bilim insanları, mikroplastik kirliliğin artık gezegenin her yerinde yaygın olduğunu, bu da insanların maruz kalmasını kaçınılmaz hale getirdiğini ve sağlığa yönelik “tehlikelere ilişkin artan bir endişe” anlamına geldiğini söyledi.

Ameliyat olan 13 hastadan alınan dokulardan örnekler alındı ve 11 vakada bulunan mikroplastiklerden en yaygın parçacıklar, plastik ambalaj ve borularda kullanılan polipropilen ve şişelerde kullanılan PET idi. Önceki iki çalışmada da otopsiler sırasında alınan akciğer dokusunda benzer şekilde yüksek oranlarda mikroplastikler bulmuştu.

İnsanların küçük parçacıkları soludukları ve bunları yiyecek ve su yoluyla tükettikleri zaten biliniyordu. Yüksek düzeyde mikroplastiklere maruz kalan işçilerin de hastalığa yakalandığı bilinmektedir.

İnsan kanında ilk kez Mart ayında tespit edilen mikroplastikler, parçacıkların vücutta dolaşabileceğini ve organlara yerleşebileceğini gösterdi. Sağlık üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor. Ancak araştırmacılar, mikroplastiklerin laboratuvarda insan hücrelerine zarar vermesi ve hava kirliliği parçacıklarının vücuda girdiği ve yılda milyonlarca erken ölüme neden olduğu biliniyor.

Çalışmanın kıdemli yazarlarından biri olan İngiltere’deki Hull York tıp fakültesinden Laura Sadofsky, “En yüksek sayıda parçacığı akciğerlerin alt bölgelerinde veya bulduğumuz boyutlardaki parçacıklarda bulmayı beklemiyorduk” dedi. “Akciğerlerin alt kısımlarında hava yolları daha küçük olduğu için bu şaşırtıcı ve bu büyüklükteki parçacıkların bu kadar derine inmeden önce filtrelenmesini veya yakalanmasını beklerdik.”

“Bu veriler hava kirliliği, mikroplastikler ve insan sağlığı alanında önemli bir ilerleme sağlıyor” dedi. Bilgiler, sağlık üzerindeki etkileri belirlemek amacıyla laboratuvar deneyleri için gerçekçi koşullar oluşturmak üzere kullanılabilir.

Science of the Total Environment dergisi tarafından yayına kabul edilen araştırmada, ameliyat hedeflerinin yanından alınan sağlıklı akciğer dokusu örnekleri kullanıldı. 0,003 mm boyutuna kadar parçacıkları analiz etti ve plastiğin türünü belirlemek için spektroskopi kullandı. Ayrıca, arka plan kontaminasyon seviyesini hesaba katmak için kontrol numuneleri kullandı.

Brezilya’da otopsi örnekleri üzerinde 2021’de yapılan bir araştırma, analiz edilen 20 kişiden 13’ünde mikroplastik buldu ve yaş ortalaması Sadofsky’nin çalışmasında değerlendirilenlerden daha yüksekti. Plastik poşetlerde kullanılan polietilen en yaygın parçacıklardan biriydi. Araştırmacılar şu sonuca vardı: “Sağlığa zararlı sonuçlar … teneffüs ettikten sonra solunum sistemindeki bu kirletici maddelerle ilgili olabilir.”

1998’de ABD’de akciğer kanseri hastaları üzerinde yapılan bir araştırma, 100’den fazla örnekte plastik ve bitki lifleri (pamuk gibi) buldu. Kanserli dokuda, numunelerin %97’si lifleri içeriyordu ve kanserli olmayan numunelerde %83’ü kontamine oldu.

Büyük miktarlarda plastik atık çevreye atılıyor ve mikroplastikler, Everest Dağı’nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletiyor. Mikroplastikler hamile kadınların plasentalarında bulundu ve hamile farelerde akciğerlerden hızla kalplere, beyinlere ve fetüsün diğer organlarına geçiyorlar.

Yakın zamanda yapılan bir inceleme kanser riskini değerlendirdi ve şu sonuca vardı: “Mikro ve nanoplastiklerin insan vücudunun yapılarını ve süreçlerini nasıl etkiledikleri ve hücreleri dönüştürüp dönüştüremeyecekleri ve karsinojenezi tetikleyip tetikleyemeyecekleri hakkında daha ayrıntılı araştırmalara, özellikle plastik üretimindeki üstel artışın ışığında acilen ihtiyaç var.”

Soluduğumuz havanın temizliğinin önemini bu araştırmalar ile bir kez daha anlamış oluyoruz. İyi hava olarak temiz hava kalitenizi arttırmak için yanınızdayız. Günümüzde birçok farklı sebepten kaynaklı olarak hava kalitemizin düştüğü bir gerçektir. Ancak bu durum kötü hava solumak için kaderimiz değildir. Winix hava temizleme cihazları ile daha iyi bir hava mümkün! Hava kalitenizi iyileştirmek için Winix Zero, Winix Zero Pro, Winix Zero S gibi hava temizleme cihazı modellerimizi inceleyebilirsiniz.

Back To Top