skip to Main Content

Mikroplastikler Akciğerlerde Bulundu!


Mikroplastikler Akciğerlerde Bulundu!

Mikroplastik kirliliği ilk kez, yaşayan insanların akciğerlerinin derinliklerinde keşfedildi. Parçacıklar, analiz edilen hemen hemen tüm deneklerde bulundu.

Bilim adamları, mikroplastik kirliliğinin artık gezegenin her yerinde olduğunu ve insanların maruz kalmasın kaçınılmaz hale getirdiğini ve sağlığa yönelik “tehlikelerle ilgili artan bir endişe” olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Ameliyat olan 13 hastadan alınan dokulardan örnekler alındı ​​ve 11 vakada mikroplastik bulundu. En yaygın partiküller, plastik ambalaj ve borularda kullanılan polipropilen ve şişelerde kullanılan PET idi. Daha önceki iki çalışmada, otopsiler sırasında alınan akciğer dokusunda benzer şekilde yüksek oranlarda mikroplastikler bulunmuştu.

İnsanların küçücük parçacıkları soluduğu ve bunları yiyecek ve su yoluyla tükettiği zaten biliniyordu. Yüksek düzeyde mikroplastiklere maruz kalan işçilerde de hastalığa neden olduğu bilinmektedir.

Mart ayında ilk kez insan kanında mikroplastikler tespit edildi, bu da parçacıkların vücutta dolaşabileceğini ve organlara yerleşebileceğini gösterdi. Sağlık üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor. Ancak araştırmacılar, mikroplastiklerin laboratuvardaki insan hücrelerine zarar vermesi ve hava kirliliği parçacıklarının vücuda girdiği ve her yıl milyonlarca erken ölüme neden olduğu bilindiği için endişeliler.

Hull York tıp fakültesinden Laura Sadofsky, “En yüksek sayıda parçacığı akciğerlerin alt bölgelerinde gözlemlendiğini ve bu boyutlardaki parçacıkları bulmayı beklemiyorduk” dedi. “Akciğerlerin alt kısımlarında hava yollarının daha küçük olması şaşırtıcı ve bu büyüklükteki parçacıkların bu kadar derine inmeden önce filtrelenmesini veya sıkışmasını beklerdik.”

“Bu veriler hava kirliliği, mikroplastikler ve insan sağlığı alanında önemli bir ilerleme sağlıyor” dedi. Bilgiler, sağlık etkilerini belirlemek amacıyla laboratuvar deneyleri için gerçekçi koşullar yaratmak için kullanılabilir.

Science of the Total Environment dergisi tarafından yayımlanmak üzere kabul edilen araştırmada, akciğer ameliyatına alınan hastalarda cerrahi hedeflerin yanından sağlıklı akciğer dokusu örnekleri kullanıldı. Boyutu 0,003 mm’ye kadar olan parçacıklar analiz edildi ve plastik türünü belirlemek için spektroskopi kullanıldı. Ayrıca arka plan kontaminasyon seviyesini hesaba katmak için kontrol numuneleri kullanıldı.

Bir diğer araştırma ise Brezilya’da gerçekleştirildi. 2021’de otopsi örnekleri üzerinde yapılan bir araştırmada analiz edilen 20 kişiden 13’ünde mikroplastik buldu ve bunların ortalama yaşı Sadofsky’nin çalışması tarafından değerlendirilenlerden daha yüksekti. Plastik poşetlerde kullanılan polietilen en yaygın partiküllerden biriydi. Araştırmacılar şu sonuca varmışlardır: “Zararlı sağlık sonuçları, soluma sonrasında solunum sistemindeki bu kirletici maddelerle ilgili olabilir.”

1998’de akciğer kanseri hastaları üzerinde yapılan bir ABD araştırması, 100’den fazla örnekte plastik ve bitki lifleri (pamuk gibi) buldu. Kanserli dokuda örneklerin %97’si lifleri içeriyordu ve kanserli olmayan örneklerde ise %83’ü kontamine oldu.

Büyük miktarlarda plastik atık çevreye atılıyor ve mikroplastikler Everest Dağı’nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletiyor. Hamile kadınların plasentalarında mikroplastikler bulunmuştur.

Kaynak: The Guardian gazetesinde 6 Nisan 2022 tarihli, “Microplastics found deep in lungs of living people for first time” başlıklı yazı.

0 0 votes
Article Rating
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x