skip to Main Content

Artimi İle Hava Kirliliği Arasındaki Bağlantı

Çin’in 322 şehrinde yapılan kapsamlı bir araştırma, hava kirliliğine akut maruz kalmanın aritmi, özellikle atriyal flutter ve supraventriküler taşikardi riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koyuyor. Araştırma, durumun acil ve kalıcı olduğunu gösteriyor ve ağır kirlilik sırasında risk altındaki bireyler için etkili koruma stratejilerine duyulan ihtiyacın altını çiziyor.

Hava kirliliği kalbinizi etkileyebilir mi? Kanada Tabipler Birliği Dergisi’nde (CMAJ) yayınlanan, Çin’deki 322 şehrin kapsamlı bir araştırmasını içeren son araştırmalar, hava kirliliğine akut maruz kalmanın potansiyel olarak aritmi veya düzensiz kalp atışı riskini artırabileceğini gösteriyor.

Küresel olarak, tahminen 59,7 milyon insan, daha ciddi kalp hastalıklarına dönüşebilecek olan atriyal fibrilasyon ve atriyal çarpıntı gibi yaygın aritmi türlerinden mustariptir. Hava kirliliğinin kalp hastalığı için kontrol edilebilir bir risk faktörü olduğu bilinmesine rağmen, aritmi ile bağlantısı şimdiye kadar tutarsız kanıtlar sağlamıştır.

Bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için Çinli araştırmacılar, Çin’in 322 kentindeki 2.025 hastaneden alınan verileri kullanarak saatlik hava kirliliğine maruz kalma ve aritmi semptomlarının ani başlangıcını değerlendirdi. Çin’deki hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün hava kalitesi yönergelerinin çok üzerinde ve araştırmacılar, analizlerini, rapor veren hastanelere en yakın izleme istasyonlarından alınan hava kirletici konsantrasyonlarını kullanarak gerçekleştirdiler.

Çin’in Şangay kentindeki Fudan Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Renjie Chen, ortak yazarlarla birlikte, “Ortam hava kirliliğine akut maruz kalmanın, semptomatik aritmi riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu bulduk” diyor. “Riskler, maruz kaldıktan sonraki ilk birkaç saat içinde ortaya çıktı ve 24 saat devam edebilir. 6 kirletici ve 4 aritmi alt tipi arasındaki maruz kalma-tepki ilişkileri, fark edilebilir konsantrasyon eşikleri olmadan yaklaşık olarak doğrusaldı.

Çalışmaya, atriyal fibrilasyon, atriyal flutter, erken atımlar (kalbin kulakçıklarından veya karıncıklarından kaynaklanan) ve supraventriküler taşikardi dahil olmak üzere akut başlangıçlı semptomatik aritmisi olan 190115 hasta dahil edildi.

Ortam havası kirliliğine maruz kalma en güçlü şekilde atriyal flutter ve supraventriküler taşikardi ile ilişkiliydi, bunu atriyal fibrilasyon ve erken atımlar izledi. Ek olarak, 6 kirletici arasında nitrojen dioksit (NO2), 4 aritmi tipinin tümü ile en güçlü ilişkiye sahipti ve maruz kalma ne kadar fazlaysa, ilişki o kadar güçlüydü.

Yazarlar, “Henüz tam olarak anlaşılmasa da hava kirliliği ile aritminin akut başlangıcı arasında gözlemlediğimiz ilişki biyolojik olarak makul” diye yazıyor. “Bazı kanıtlar, hava kirliliğinin oksidatif stres ve sistemik inflamasyona neden olarak kardiyak elektrofizyolojik aktiviteleri değiştirdiğini, çoklu zar kanallarını etkilediğini ve otonom sinir fonksiyonunu bozduğunu göstermiştir.”

Bu nedenle kapalı ortamlardaki hava kirleticilerin ortadan kaldırılmasındaki en önemli araçlar hava temizleme cihazlarıdır. İyihava.com adresinden tüm hava temizleme cihazlarımızı incelemenizi öneririz.

Back To Top